Arhivele etichetei: tipuri de posturi în UE

Experți naționali detașați

Experții naționali detașați (END) sunt funcționari naționali sau internaționali sau angajați în sectorul public care lucrează, temporar, pentru o instituție europeană.

Acești experți valorifică experiența acumulată în domeniul în care lucrează în cadrul instituției în care sunt detașați.

În același timp, experții naționali se întorc în țară cu o serie de noi cunoștințe despre politicile și procedurile UE, dobândite pe durata detașării.

 

Stagiari

În fiecare an, peste 1200 de tineri au posibilitatea de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și dezvolta calitățile personale și de a-și lărgi cunoștințele despre UE prin intermediul stagiilor în instituțiile europene.

Parlamentul European, Consiliul, Comisia, Serviciul European de Acțiune Externă, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor și Ombudsmanul European organizează stagii de 3-5 luni, destinate tinerilor absolvenți de universitate.

Stagiarii primesc sarcini similare cu cele ale funcționarilor cu cel mai mic grad AD.

Stagiile permit cunoaşterea, din interior, a activităţii instituţiilor europene.

Stagiarii primesc tipurile de sarcini pe care le primesc absolvenții recrutați ca juniori.

Își pot depune candidatura deținătorii unei diplome de licență, oricare ar fi domeniul de absolvire.

Personal temporar

Personalul temporar este recrutat pe posturi foarte variate, cu atribuții temporare sau punctuale, uneori foarte specializate.

Acest personal este angajat de către instituțiile și organismele europene cu contracte temporare de muncă, pentru îndeplinirea unor sarcini necesare pe o durată limitată, cum ar fi perioada de derulare a unui program într-un anumit domeniu.

În general, agenţii temporari sunt selectaţi şi angajaţi de fiecare instituţie şi agenţie în parte, pe baza unei proceduri proprii.