Arhivele etichetei: Tratatele Uniunii Europene

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) este versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona.

La rândul său, Tratatul de instituire a Comunității Europene este versiunea Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene semnat la Roma, pe data de 25 martie 1957, astfel cum a fost modificat succesiv, prin Tratatele de la Maastricht (1992), Amsterdam (1997) și Nisa (2002).

Versiunea consolidată a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, incluzând modificările aduse prin Tratatul de la Lisabona, a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 115 din 09 mai 2008. Continuă să citești