Site-ul qualitrainer.eu, denumit în continuare “qualitrainer.eu”, este administrat de QualiTrainer S.a.R.L., denumită în continuare “QualiTrainer”, având sediul în Rosport, 7, rue de la Sure, L-6581, Luxemburg și următoarele date de identificare: nr. matricol 2013 2451 42848, înregistrată la RCS cu nr. B 181695, Autorisation d’établissement 10039969/0 “Activités et services commerciaux”, telefon: 00352 621 317 377 (GSM Luxemburg) și 0040 723 245 570 (GSM România), e-mail: office@qualitrainer.eu.

Navigarea pe site-ul qualitrainer.eu, urmata de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

Qualitrainer.eu își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și conditiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între qualitrainer.eu și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul qualitrainer.eu.

Client: persoana fizică sau juridică ce plaseză o comandă.

Produse și servicii: orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului.

Comandă: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client, prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și, implicit de a face plata acestora.

Vânzător: societatea cu răspundere limitată QualiTrainer.

Contract: o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului qualitrainer.eu (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate) este integral proprietatea QualiTrainer și a furnizorilor săi de produse și servicii și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul QualiTrainer a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

3. Exonerarea de răspundere

QualiTrainer nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la qualitrainer.eu sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, qualitrainer.eu fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. QualiTrainer este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

QualiTrainer nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și vânzarea produselor prezentate pe site-ul jobtestprep.co.uk, pentru produsele căruia este distribuitor (revânzător).

Informațiile incluse pe qualitrainer.eu au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care QualiTrainer le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința QualiTrainer la adresa office@qualitrainer.eu, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. qualitrainer.eu își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice.  qualitrainer.eu, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate. Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei mai bune informări a clienților. qualitrainer.eu nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Accesul la site

Utilizatorii site-ului qualitrainer.eu ne pot contacta, pot face comentarii, pot să transmită sugestii, întrebări sau să solicite informații, utilizând un limbaj civilizat, care nu are conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu qualitrainer.eu, nu sunt e-mailuri în masă ori altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. qualitrainer.eu nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

5. Prețul

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului qualitrainer.eu sunt exprimate în EUR și contin T.V.A., după caz.

6. Plata și facturarea

Prețul și modalitatea de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru produsele și serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face on line (paypal) sau prin virament bancar.

7. Produsele digitale

Produsele digitale se transmit doar în format electronic, pe adresa de e-mail specificată în Comandă.

Este obligația și responsabilitatea Clientului să verifice informațiile de compatibilitate și instrucțiunile disponibile pe site și să se asigure, înainte de achiziționare că produsele digitale pe care intenționează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenționează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link sau un atașament de download valid, conform cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care qualitrainer.eu s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că qualitrainer.eu și-a îndeplinit toate obligațiile față de Client. În aceste situații nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

În situația în care Clientul achiziționează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul și/sau această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atâta timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcționează în condițiile specificate pe site.

8. Forța majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștință cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără daune-interese.

Forța majoră va fi probată conform legii.