Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

Oficul European pentru Selecția Personalului (EPSO) evaluează capacitatea candidaților de a gândi logic și de a înțelege informații exprimate în diferite forme prin teste de raționament verbal, numeric și abstract.

Aceste teste sunt create ca teste cu variante multiple de răspuns și se susțin pe calculator în centre agreate de EPSO.

Pentru a asigura candidaților egalitatea de șansă EPSO organizează susținerea acestor teste în limba maternă a candidaților (limba 1 selectată de aceștia la înscriere).

Testele de raționament cognitiv (verbal, numeric și abstract) pe care vi le propunem corespund cerințelor competițiilor EPSO.

Testele de raționament verbal, numeric și abstract sunt special concepute pentru antrenarea candidaților români pentru etapa de preselecție a concursurilor generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), în principal pentru ocuparea posturilor de administrator (AD) sau agent contractual în instituțiile sau agențiile Uniunii Europene.

Aceste teste sunt originale, au fost elaborate în limba română ca limbă maternă și înregistrate la Biblioteca Națională din Luxemburg (ISBN).

Testele de raționament verbal

Testul de raționament verbal evaluează capacitatea candidaților  de a gândi logic și de a înțelege informații din texte scrise.

Fiecare test conține câte 20 de întrebări, ale căror texte sunt selectate din domenii variate, după modelul EPSO: tematică europeană (politici UE, programe, evenimente, funcționare, decizii etc., extrase din publicațiile oficiale ale instituțiilor UE), istorie, biologie, economie, științele naturii, știință-tehnologie, medicină etc.
După cele 20 de întrebări, sunt prezentate răspunsurile corecte, corespunzătoare fiecărei întrebări. Este analizată fiecare variantă de răspuns și corectitudinea sau incorectitudinea acesteia este explicată.

DEMO – raționament verbal

Testele de raționament numeric

Testul de raționament numeric evaluează capacitatea candidaților  de a gândi logic și de a înțelege informații de natură numerică.

Fiecare test conține câte 10 întrebări, care pornesc de la prezentarea de informații numerice în format tabelar, grafic, modular. Informațiile numerice sunt prelucrări ale informațiilor furnizate de EUROSTAT și vizează dinamica unor indicatori de dezvoltare socio-economică la nivelul UE27, Zonei Euro sau statelor membre. Prelucrarea informațiilor selectate vizează încadrarea în tipologia problemelor EPSO, care nu măsoară atât abilitatea matematică, ci mai ales abilitatea de a utiliza informațiile numerice ca instrument pentru decizii și rezolvare de probleme.

Cele 10 întrebări sunt urmate de prezentarea detaliată, etapă cu etapă a modului corect de rezolvare a fiecărei probleme și alegerea variantei corecte de răspuns. După caz, sunt sugerate alternative de rezolvare, „scurtături”.

DEMO – raționament numeric

Testele de raționament abstract

Testul de raționament abstract evaluează capacitatea candidaților  de a gândi logic și de a înțelege relațiile dintre concepte care nu presupun elemente lingvistice, spațiale sau numerice.

Fiecare test conține câte 10 ”întrebări”, conținând elemente spațiale (diagrame, desene, jaloane) după modelul testelor EPSO. Fiecare întrebare se bazează pe o succesiune de cinci elemente grafice legate de cinci opțiuni diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă. În concepția testelor, s-a urmărit antrenarea capacității de a stabili analogii între figuri și combinații de figuri și de a identifica diferitele secvențe logice de organizare a figurilor pentru a o identifica pe cea care urmează în seria respectivă.

Cele 10 întrebări sunt urmate de prezentarea detaliată, etapă cu etapă, a raționamentului logic de urmat pentru alegerea variantei corecte de răspuns.

DEMO – raționament abstract

Pachet complet

Pachetul conține toate cele 9 teste de raționament cognitiv:

  • 3 teste de raționament verbal (60 de întrebări și răspunsurile corespunzătoare)
  • 3 teste de raționament numeric (30 de probleme cu rezolvare)
  • 3 teste de raționament abstract (30 de probleme și răspunsuri).

Alegeți pachetul complet pentru un discount de 130 lei (redus de la 360 lei)

Formatul testelor

Testele sunt disponibile în format pdf. printabil și utilizabil nelimitat.