Translatori (AD)

Translatorii susțin și îmbunătățesc comunicarea multilingvă în cadrul UE. Ei traduc o gamă largă de texte politice, juridice, financiare, științifice și tehnice și oferă numeroase și diverse sfaturi lingvistice colegilor. Translatorii din diferitele instituții și organisme ale UE ajută milioane de cetățeni din diferite țări să înțeleagă mai bine politicile UE.

Translatorii sunt de obicei recrutați ca Administratori de gradul AD5, dar pot fi, de asemenea, angajați ca personal contractual pentru o perioadă determinată.

Procedura de selecție a translatorilor se concentrează pe cunoștințele de limbă ale candidatului și abilitățile de traducere, precum și pe competențele de bază necesare tuturor funcționarilor UE.