Tratatul de la Lisabona

Tratatul de la Lisabona este rezultatul negocierilor dintre statele membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European în cadrul unei Conferințe interguvernamentale.

Semnarea tratatului

Tratatul a fost semnat de reprezentanții celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, la Lisabona, pe 13 decembrie 2007.

Intrarea în vigoare a tratatului

În conformitate cu dispozițiile articolului 6, alin.1 „Prezentul tratat se ratifică de către Înaltele Părți Contractante, în conformitate cu normele lor constituționale. Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe lângă Guvernul Republicii Italiene.”

Tratatul prevede la alin.2, pentru intrarea în vigoare două variante:

  1. data de 1 ianuarie 2009, cu condiția ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse sau
  2. prima zi a lunii care urmează depunerii instrumentului de ratificare de către statul semnatar care îndeplinește ultimul această formalitate.

Condiția de intrare în vigoare a tratatului cu data de 1 ianuarie 2009 nu a fost indeplinită (Irlanda nu a ratificat inițial tratatul).

Pe cea de a doua variantă, Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare cu data de 1 decembrie 2009, ca urmare a depunerii, în luna noiembrie 2009, de către Republica Cehă, a ultimului instrument de ratificare.

Tratatul de la Lisabona ca tratat modificator

Tratatul de la Lisabona modifică 

  • Tratatul privind Uniunea Europeană și
  • Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Tratatul privind Uniunea Europeană (semnat la Maastricht pe data de 7 februarie 1992 și modificat ulterior prin Tratatele de la Amsterdam 1997 și Nisa 2002) se modifică prin articolul 1 al Tratatului de la Lisabona dar, își menține denumirea: Tratatul privind Uniunea Europeană.

Tratatul de instituire a Comunității Europene (semnat la Roma pe data de 25 martie 1957 și modificat ulterior prin tratatele de la Maastricht 1992, Amsterdam 1997 și Nisa 2002) se modifică prin articolul 2 al Tratatului de la Lisabona și devine Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Potrivit Tratatului de la Lisabona, Uniunea se intemeiază pe Tratatul privind Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste două tratate au aceeași valoare juridică. Versiunile consolidate ale celor două tratate au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 115, 09 mai 2008.

Uniunea se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia.