Tratatul privind Uniunea Europeană

Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) a fost semnat la Maastricht (Țările de Jos) la 7 februarie 1992.

Ulterior a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam în 1997, Tratatul de la Nisa în 2002 și Tratatul de la Lisabona în 2007.

Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. C 115 din 9 mai 2008.

Intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană

Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Lisabona, a intrat în vigoare cu data de 1 decembrie 2009, prin intrarea în vigoare a tratatului modificator.

Structura tratatului

Tratatul este structurat pe șase titluri, astfel:

  Titlul I – Dispoziții comune (art.1-8)
  Titlul II – Dispoziții privind principiile democratice (art.9-12)
  Titlul III – Dispoziții privind instituțiile (art. 13-19)
  Titlul IV – Dispoziții privind formele de cooperare consolidată (art.20)
  Titlul V – Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună (art.21-46)
  Titlul VI – Dispoziții finale (art.47-55)

Prin Tratatul privind Uniunea Europeană, Înaltele Părți Contractante instituie între ele o Uniune Europeană, căreia statele membre îi atribuie competențe pentru realizarea obiectivelor lor comune.

Tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele Europei.

Uniunea se intemeiază pe Tratatul privind Uniunea Europeană și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceste două tratate au aceeași valoare juridică. Uniunea se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia.