Centrul de evaluare

  • cele 8 competențe generale
  • studiul de caz
  • prezentarea orală
  • interviul structurat
  • exercițiul de grup
  • coaching